Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
GÜNAH KAVRAMI VE BÜYÜK GÜNAHLAR-2
Köşe Yazısı Tarihi : 09-06-2011       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )
GÜNAH KAVRAMI VE BÜYÜK GÜNAHLAR - 2

Önceki yazımızda gűnah kavramından bahsetmiştik. Bu yazımızda da bűyűk gűnahların neler olduğunu belirteceğiz. Öyle sanıyorum ki műslűman kardeşlerimiz bazı işlerini ve bazi sözlerini bűyűk gűnah olduğunu bilmeden yapmakta ve sôylemekteler. Eğer bűyűk gűnah olduğunu bilmiş olsalardı o gűnahı işlemezlerdi, Meselâ bűyű yapan veya yaptıranların bunun bűyűk gűnahlardan biri olduğunu bildiklerini sanmıyorum.

BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR ?

Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur:
“ – İnsanı mahveden yedi gűnahtan kaçının.
-Ey Allah’ın elçisi, bu yedi gűnah nedir ? diye sordular.Peygamberimiz:
- Allah’a ortak koşmak, bűyű yapmak, Allah’ın öldűrűlmesini haram kıldığı bir kimseyi öldűrmek, yetim malı yemek, ribâ (fâiz) yemek, hűcum ânında savaştan kaçmak, nâmuslu kendi halinde mű’min bir kadına zinâ iftirası yapmaktır” buyurdu.

En bűyűk gűnah Allah’a ortak koşmaktır. Kur’an’ın belirttiği bir hűkmű inkâr etmek te dini inkâr anlamına geleceği için kűfűrdűr. Böyle bir kimse, Allah’tan af dilemeden ve yeniden İslam Dini’ne dönmeden ölűrse ebedî cehennemde kalıcıdır. Ama diğer bűyűk gűnahlardan birini işleyen kimse, Allah’ın birliğine ve Kur’an hűkűmlerine inandıği sűrece sadece gűnahkârdır.

Hadisi şerifte 7 bűyűk gűnah açıkça belirtilmiştir. Bűyűk gűnahları yedi yűze kadar çıkaranlar vardır. Biz burada âyet-i kerimelere dayalı bazılarını belirtmekle yetineceğiz:
Yetim malı yemek.

Nisa; 2: “Ve yetimlerinize mallarını verin. Temizi pise değişmeyin.
Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin.
Bunu yapmak kesinlikle büyük bir suçtur.”
Rızık endişesiyle çocukların öldürülmesi.

İsra; 31: Ve yoksulluk kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve sizi biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
Kişinin yapmayacağı şeyi “yapacağım” demesi.

Saff; 2 - 3: Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında gazap bakımından büyüdü (büyük bir suç; günah olarak belirlendi).

İsra suresinin 32. ayetinde; zina fiili fahişe olarak nitelenmiştir.

İsra; 32: Zinaya yaklaşmayın; çünkü o fahişedir ve ne kötü bir yoldur.

Nur suresinin 19. ayetinde; insanlar arasında yayılan kötülük ve fuhşiyat anlamında kullanılmıştır.

Nur; 19: Şüphesiz müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevenler için dünyada rezillik ve ahirette çok acıklı bir azap vardır. …

En`âm; 151: De ki onlara: 'Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım: Hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Ana-babaya çok iyi davranın. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilesiniz.' [/COLOR>

A`râf; 33: De ki: 'Rabbim, ancak şunları haram kıldı: İğrençliklerin görünenini, gizli olanınını, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeyi.'

Şûra; 37: Onlar, günahın büyüklerinden ve tüm iğrençliklerinden uzak dururlar. Öfkelendikleri zamansa, affedenler onlar olur.

Necm; 32 Öyle kişilerdir ki onlar, günahın büyüklerinden ve iğrençliklerden çekinip kaçınırlar. Bazı küçük sürçmeler hariç. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen O'dur: Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman. O halde kendi kendinizi temize çıkmış göstermeyin; kimin sakındığını en iyi bilen O'dur.

Ayette Rabbimizin bağışlamasının geniş olduğu vurgulanmaktadır.

Zümer; 53: De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü aşan kullarım. Allah`ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.”

Nisa; 16-18: Sizlerden fuhuş yapanların (eşcinsel ilişkide bulunan erkeklerin), her ikisine eziyet edin. Eğer tövbe ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir.Allah`ın (kabulünü) üzerine aldığı tövbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tövbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tövbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm (hikmet) sahibidir.

Nisa; 31 :Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi `onurlu-üstün` bir makama sokarız.

Nisa; 48 :Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun aşağısında olanları ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah`a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günah uydurmuş olur.

Nisa; 116: Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun aşağısında kalanları ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah`a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

Âl-i Imran;133-136: Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.
Ve `çirkin bir hayâsızlık` işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah`ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah`tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar, yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir.Bunların karşılığı, Rabblerinden bağışlanma ve içinde ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) Yapıp-edenlerin karşılığı (ödülü) ne güzeldir.

Secde; 20, 21: Ve fasıklara (yoldan çıkanlara) gelince, onların varacağı yer, ateş olacaktır. Her çıkmak istediklerinde oraya yeniden çevrilecekler ve onlara, “yalanlayıp durduğunuz Ateş`in azabını tadın” denilecektir.
Hiç kuşkusuz, onlara büyük cezanın astından en yakın cezadan tattıracağız; belki dönerler?

Rum; 41: İnsanların elleriyle kazandıkları yüzünden, yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde fesat (kargaşa) çıktı. Belki dönerler.
Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları
Bu haberle ilgili henüz hiç ziyaretçi yorumu yazılmamıştır. İlk yorumu yapmak için lütfen buraya tıklayınız...
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları